Finansiella tjänster

Förmögenhets- och kapitalförvaltning

Branschen för förmögenhets- och kapitalförvaltning störs som aldrig förr när fintech-företag skapar nya plattformar och uppfinner nya sätt att betjäna sina kunder. På Navirum hjälper vi företag att leverera marknadsledande Salesforce-lösningar som kommer att glädja kunderna. Vårt konsultteam hjälper förmögenhets- och kapitalförvaltare att inte bara implementera Salesforce utan även effektivisera verksamheten från front till backoffice.

Privat kapital och riskkapital

Oavsett marknad hjälper vi innovativa Private Equity- och riskkapitalföretag att skapa digitala strategier och implementera Salesforce. Från riskkapitalbolag i tidiga skeden i Silicon Valley till LBO-specialister på Wall Street. Vi hjälper ett brett spektrum av investeringsspecialister att implementera Salesforce snabbt och effektivt.

Bankverksamhet

Bankvärlden är en ständigt föränderlig värld. Från detaljhandels- till investeringsbanker står företagen under ständig press att leverera digitala tjänster och produkter som slår konkurrenterna. På Navirum hjälper vi bankerna att digitalt transformera och leverera fantastiska lösningar inom ramen för de regler som gäller för regelefterlevnad. Oavsett om det handlar om att skapa innovativa lösningar från människa till människa med hjälp av Financial Tjänstemoln till storskaliga Tableau-implementeringar för dataanalys har vårt team av före detta bankanställda och tekniker hjälpt hundratals finansföretag att lyckas med Salesforce sedan Naviurm grundades.

Försäkring

Vi hjälper försäkringsbolag att skapa effektivitet från front till backoffice med hjälp av Salesforce. Försäkringsbranschen är otroligt konkurrensutsatt. Vi hjälper företag att utveckla unika strategier för att skaffa och behålla kunder med hjälp av världens ledande CRM. Oavsett om det handlar om personförsäkringar som implementerar Salesforce i ett nytt callcenter eller om kommersiella försäkringsbolag som förbättrar förnyelsefrekvensen har vi hjälpt alla typer av försäkringsbolag att lyckas med sin övergång till Salesforce.

Kryptovaluta och digitala tillgångar

Världen av finansiella tjänster är ständigt på väg att återuppfinna sig själv. Krypto är inget undantag. Även om marknaden har fluktuerat under de senaste åren fortsätter vi att se företag inom detta område välja Salesforce framför alla andra CRM. Från detaljhandel till kommersiella startups hjälper vi kryptoindustrin att implementera Salesforce framgångsrikt och lyckas efter att ha gått live på världens favoritmolnplattform.

Fastigheter och byggande

Inom hela fastighetsbranschen, från byggandet av bostäder till försäljningen av nybyggnationer, hjälper vi företag att skala upp och utveckla sin verksamhet med hjälp av Salesforce. Vårt mål är att skapa enkla lösningar som din personal kommer att älska att använda. Från användningen av mobilappar för att snabbt avsluta affärer på språng till genomförandet av papperslösa lösningar som t.ex. Conga och DocuSignVi hjälper fastighetsbranschen att förnya sig och växa i denna ständigt föränderliga värld.

Finansiell rådgivning, juridik och redovisning

Vi hjälper ett stort antal professionella tjänsteföretag att implementera Salesforce. Från specialiserade advokatbyråer som växer med Försäljningsmolnet till finansiella rådgivare som behåller kunder med hjälp av den finansiella Tjänster Cloud till bokföringsbyråer som effektiviserar sin verksamhet med hjälp av IntäktsmolnetVi genomför unika lösningar för alla våra kunder som är skräddarsydda för deras exakta behov.

  • Inskolning av kunder
  • Hantering av ledtrådar och hänvisningar
  • Konto- och portföljförvaltning
  • Inlämning och godkännande av utlåning
  • Processen för garantiförvärv
  • Automationskund
  • Servicelösningar
  • Automatisering av marknadsföring
Gör dig redo att träffa ditt expertteam
Navirum är en ledande partner för implementering av Salesforce. Vi är experter på att hjälpa finansbranschen att implementera Salesforce. Tillsammans med våra kunder kan vi förenhetliga data, personal, applikationer och processer. Om du vill ha hjälp med att snabbt nå fram till större effektivitet och färre tekniska hinder så att du kan fokusera på det som är viktigast, kontakta en expert från vårt team redan idag!
navirum_adminBranscher