Molnet för finansiella tjänster för registrerade investeringsrådgivare (RIA)

Navirum är glada att kunna meddela att de är en föredragen Salesforce-partner för implementering av Salesforce Financial Services Cloud för registrerade investeringsrådgivare (RIA).

Salesforce Financial Services Cloud är en version av Salesforce CRM-plattformen som är särskilt utformad för finansiella rådgivare och registrerade investeringsrådgivare (RIA). Här är några sätt som Salesforce Financial Services Cloud kan hjälpa RIA:er:

  1. Förvaltning av kunder: Salesforce Financial Services Cloud gör det möjligt för RIA:er att hantera alla aspekter av sina kundrelationer, inklusive kundintagning, investeringshantering och löpande kommunikation. Plattformen ger en heltäckande bild av varje kunds finansiella situation, inklusive deras investeringar, konton och finansiella mål.
  2. Förvaltning av efterlevnad: RIA:er omfattas av strikta lagstadgade krav och Salesforce Financial Services Cloud kan hjälpa till att se till att de uppfyller kraven. Plattformen innehåller arbetsflöden för efterlevnad och verktyg för dokumentationshantering, vilket gör det enkelt att spåra och hantera efterlevnadsrelaterade aktiviteter.
  3. Samarbete: Salesforce Financial Services Cloud innehåller samarbetsverktyg som gör det möjligt för RIA:er att arbeta tillsammans med andra medlemmar i teamet och med externa partner som t.ex. förvaringsinstitut och andra tjänsteleverantörer. Detta kan bidra till att effektivisera arbetsflöden och se till att alla arbetar mot samma mål.
  4. Rapportering och analys: Salesforce Financial Services Cloud innehåller rapporterings- och analysfunktioner som gör det möjligt för RIA:er att spåra nyckeltal och generera rapporter om investeringsresultat, kundrelationer och andra viktiga mätvärden. Detta kan hjälpa RIA:er att fatta datadrivna beslut och identifiera områden för förbättringar.
  5. Integrering med andra verktyg: Salesforce Financial Services Cloud kan integreras med ett stort antal andra verktyg som RIA-företag använder, t.ex. portföljhanteringssystem och programvara för finansiell planering. Detta kan bidra till att effektivisera arbetsflöden och säkerställa att all data är centraliserad och uppdaterad.

Kontakta oss för att ta reda på hur Navirum kan hjälpa RIA:er att implementera Salesforce för att dra nytta av den ledande marknadsföringslösningen CRM.

Kontakta oss
Första
Senast
KristinaMolnet för finansiella tjänster för registrerade investeringsrådgivare (RIA)